Natural Stone by OIKOS

OIKOS prináša novú kolekciu Natural Stone pre modely SYNUA a TEKNO (aj v 2-krídlovej verzii).
Na výber je v ponuke 9 rôznych modelov a 10 prírodných kameňov, ktoré spĺňajú tie najnáročnejsie požiadavky čo sa týka technických aj dizajnových vlastností.
Buďte unikátni s novinkou Natural Stone by OIKOS.